Bộ lô đề là gì? Tổng hợp các bộ lô đề phổ biến và hiệu quả nhất

Bộ lô đề là một khái niệm thường được anh em lô thủ sử dụng để mô tả một chuỗi số đặc biệt trong lô đề, được ứng dụng để chọn ra các con số có thể mang lại may mắn.  Phương pháp này đã được nhiều anh em lô thủ lựa chọn và áp dụng trong chiến lược cá cược của họ. Vậy tại sao bộ lô đề lại có sức hấp dẫn và cuốn hút như vậy? Hãy cùng nhà cái Typhu88 chúng tôi khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây!

Cùng Typhu88 tìm hiểu về bộ lô đề là gì?

bo lo de la gi tong hop cac bo lo de pho bien va hieu qua nhat2 - Bộ lô đề là gì? Tổng hợp các bộ lô đề phổ biến và hiệu quả nhất
Theo chân Typhu88 tìm hiểu về bộ lô đề là gì nhé

Hiểu một cách đơn giản thì bộ số trong lô đề là một tập hợp những cặp số, mỗi cặp bao gồm có hai chữ số được kết hợp lại với nhau. Anh em cũng có thể thay đổi cách gọi và tìm đến chúng như một loại “bảng số đặc biệt” chứa các cặp số lô đề.

Phân tích và thống kê các bộ lô đề sẽ rất hữu ích cho anh em lô thủ để xác định một danh sách các số cụ thể mà họ có thể sử dụng để đánh lô hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm mà đem lại lợi nhuận cực lớn.

Các bộ lô đề phổ biến và được nhiều anh em lô thủ sử dụng nhất hiện nay

Dưới đây nhà cái Typhu88 chúng tôi sẽ chia sẽ đến anh em một số bộ lô đề phổ biến, có độ hiệu quả cao được rất nhiều cao thủ trong giới lô đề sử dụng chơi mỗi ngày.

bo lo de la gi tong hop cac bo lo de pho bien va hieu qua nhat 12 - Bộ lô đề là gì? Tổng hợp các bộ lô đề phổ biến và hiệu quả nhất
Tổng hợp các bộ số lô đề phổ biến và được nhiều anh em lô thủ sử dụng nhất hiện nay

Bộ lô đề hay đi cùng nhau

Xem danh sách chi tiết của 100 bộ số lô đề hay đi cùng nhau được tổng hợp như sau:

BỘ SỐ LÔ ĐỀ BAO GỒM CÁC SỐ
Bộ 00 00, 05, 50, 55
Bộ 01 01, 10, 06, 60, 51, 15, 56, 65
Bộ 02 02, 20, 07, 70, 52, 25, 57, 75
Bộ 03 03, 30, 08, 80, 53, 35, 58, 85
Bộ 04 04, 40, 09, 90, 54, 45, 59, 95
Bộ 05 05, 50, 00, 55
Bộ 06 06, 60, 01, 10, 56, 65, 51, 15
Bộ 07 07, 70, 02, 20, 57, 75, 52, 25
Bộ 08 08, 80, 03, 30, 58, 85, 53, 35
Bộ 09 09, 90, 04, 40, 59, 95, 54, 45
Bộ 10 10, 01, 15, 51, 60, 06, 65, 56
Bộ 11 11, 16, 61, 66
Bộ 12 12, 21, 17, 71, 62, 26, 67, 76
Bộ 13 13, 31, 18, 81, 63, 36, 68, 86
Bộ 14 14, 41, 19, 91, 64, 46, 69, 96
Bộ 15 15, 51, 10, 01, 65, 56, 60, 06
Bộ 16 16, 61, 11, 66
Bộ 17 17, 71, 12, 21, 67, 76, 62, 26
Bộ 18 18, 81, 13, 31, 68, 86, 63, 36
Bộ 19 19, 91, 14, 41, 69, 96, 64, 46
Bộ 20 20, 02, 25, 52, 70, 07, 75, 57
Bộ 21 21, 12, 26, 62, 71, 17, 76, 67
Bộ 22 22, 27, 72, 77
Bộ 23 23, 32, 28, 82, 73, 37, 78, 87
Bộ 24 24, 42, 29, 92, 74, 47, 79, 97
Bộ 25 25, 52, 20, 02, 75, 57, 70, 07
Bộ 26 26, 62, 21, 12, 76, 67, 71, 17
Bộ 27 27, 72, 22, 77
Bộ 28 28, 82, 23, 32, 78, 87, 73, 37
Bộ 29 29, 92, 24, 42, 79, 97, 74, 47
Bộ 30 30, 03, 35, 53, 80, 08, 85, 58
Bộ 31 31, 13, 36, 63, 81, 18, 86, 68
Bộ 32 32, 23, 37, 73, 82, 28, 87, 78
Bộ 33 33, 38, 83, 88
Bộ 34 34, 43, 39, 93, 84, 48, 89, 98
Bộ 35 35, 53, 30, 03, 85, 58, 80, 08
Bộ 36 36, 63, 31, 13, 86, 68, 81, 18
Bộ 37 37, 73, 32, 23, 87, 78, 82, 28
Bộ 38 38, 83, 33, 88
Bộ 39 39, 93, 34, 43, 89, 98, 84, 48
Bộ 40 40, 04, 45, 54, 90, 09, 95, 59
Bộ 41 41, 14, 46, 64, 91, 19, 96, 69
Bộ 42 42, 24, 47, 74, 92, 29, 97, 79
Bộ 43 43, 34, 48, 84, 93, 39, 98, 89
Bộ 44 44, 49, 94, 99
Bộ 45 45, 54, 40, 04, 95, 59, 90, 09
Bộ 46 46, 64, 41, 14, 96, 69, 91, 19
Bộ 47 47, 74, 42, 24, 97, 79, 92, 29
Bộ 48 48, 84, 43, 34, 98, 89, 93, 39
Bộ 49 49, 94, 44, 99
Bộ 50 50, 05, 55, 00
Bộ 51 51, 15, 56, 65, 01, 10, 06, 60
Bộ 52 52, 25, 57, 75, 02, 20, 07, 70
Bộ 53 53, 35, 58, 85, 03, 30, 08, 80
Bộ 54 54, 45, 59, 95, 04, 40, 09, 90
Bộ 55 55, 50, 05, 00
Bộ 56 56, 65, 51, 15, 06, 60, 01, 10
Bộ 57 57, 75, 52, 25, 07, 70, 02, 20
Bộ 58 58, 85, 53, 35, 08, 80, 03, 30
Bộ 59 59, 95, 54, 45, 09, 90, 04, 40
Bộ 60 60, 06, 65, 56, 10, 01, 15, 51
Bộ 61 61, 16, 66, 11
Bộ 62 62, 26, 67, 76, 12, 21, 17, 71
Bộ 63 63, 36, 68, 86, 13, 31, 18, 81
Bộ 64 64, 46, 69, 96, 14, 41, 19, 91
Bộ 65 65, 56, 60, 06, 15, 51, 10, 01
Bộ 66 66, 61, 16, 11
Bộ 67 67, 76, 62, 26, 17, 71, 12, 21
Bộ 68 68, 86, 63, 36, 18, 81, 13, 31
Bộ 69 69, 96, 64, 46, 19, 91, 14, 41
Bộ 70 70, 07, 75, 57, 20, 02, 25, 52
Bộ 71 71, 17, 76, 67, 21, 12, 26, 62
Bộ 72 72, 27, 77, 22
Bộ 73 73, 37, 78, 87, 23, 32, 28, 82
Bộ 74 74, 47, 79, 97, 24, 42, 29, 92
Bộ 75 75, 57, 70, 07, 25, 52, 20, 02
Bộ 76 76, 67, 71, 17, 26, 62, 21, 12
Bộ 77 77, 72, 27, 22
Bộ 78 78, 87, 73, 37, 28, 82, 23, 32
Bộ 79 79, 97, 74, 47, 29, 92, 24, 42
Bộ 80 80, 08, 85, 58, 30, 03, 35, 53
Bộ 81 81, 18, 86, 68, 31, 13, 36, 63
Bộ 82 82, 28, 87, 78, 32, 23, 37, 73
Bộ 83 83, 38, 88, 33
Bộ 84 84, 48, 89, 98, 34, 43, 39, 93
Bộ 85 85, 58, 80, 08, 35, 53, 30, 03
Bộ 86 86, 68, 81, 18, 36, 63, 31, 13
Bộ 87 87, 78, 82, 28, 37, 73, 32, 23
Bộ 88 88, 83, 38, 33
Bộ 89 89, 98, 84, 48, 39, 93, 34, 43
Bộ 90 90, 09, 95, 59, 40, 04, 45, 54
Bộ 91 91, 19, 96, 69, 41, 14, 46, 64
Bộ 92 92, 29, 97, 79, 42, 24, 47, 74
Bộ 93 93, 39, 98, 89, 43, 34, 48, 84
Bộ 94 94, 49, 99, 44
Bộ 95 95, 59, 90, 09, 45, 54, 40, 04
Bộ 96 96, 69, 91, 19, 46, 64, 41, 14
Bộ 97 97, 79, 92, 29, 47, 74, 42, 24
Bộ 98 98, 89, 93, 39, 48, 84, 43, 34
Bộ 99 99, 94, 49, 44

Lưu ý hãy xác định cẩn thận bộ lô đề mà anh em muốn sử dụng để chơi một cách hiệu quả. Trong quá trình tham gia, hãy nhớ đánh tất cả các số trong bộ mà anh em tin tưởng, không nên loại bỏ bất kỳ con số nào cả, đặc biệt là nếu anh em chưa có kinh nghiệm trong việc lọc và chốt số nhé.

Bộ lô đề dựa theo bóng lô đề

Các con số trong bộ lô đề được tạo ra bằng cách sử dụng các bóng dương ngũ hành bát quái để tính toán và kết hợp. Quá trình tính toán cho bộ số này khá đơn giản nhưng đem lại độ hiệu quả cực cao. Đầu tiên, anh em hãy bắt đầu với một con số ban đầu và sau đó áp dụng quy tắc bộ số thuận – nghịch bằng cách thêm cặp số 05, 50 hoặc 55 vào con số lúc ban đầu.

bo lo de la gi tong hop cac bo lo de pho bien va hieu qua nhat 2 - Bộ lô đề là gì? Tổng hợp các bộ lô đề phổ biến và hiệu quả nhất
Bộ lô đề dựa theo bóng lô đề đem lại độ chuẩn xác và hiệu quả cao

Khi áp dụng quy tắc này thì anh em sẽ thu được bộ số được gọi là bộ 55 trong lô đề. Bộ số này sẽ bao gồm 5 bộ số với 4 số cuối giống nhau. Quy tắc này thường được sử dụng để dự đoán kết quả (XSMB) một cách hiệu quả.

Dựa trên quy tắc trên, anh em lô thủ chúng ta  có thể tạo ra được 5 bộ số cụ thể như sau:

Bộ 00: 00, 55, 05, 50

Bộ 11: 11, 66, 16, 61

Bộ 22: 22, 77, 27, 72

Bộ 33: 33, 88, 38, 83

Bộ 44: 44, 99, 49, 94

Phương pháp đánh bộ lô đề đem lại hiệu quả cao nhất

Bộ lô đề là cách chơi nhiều số đề cùng lúc. Tùy vào phương pháp soi cầu đề mà anh em lô thủ có những bộ đề khác nhau. Bên trên admin đã tổng hợp 100 bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết giúp anh em lô thủ dễ dàng tìm kiếm những con số của mình.

bo lo de la gi tong hop cac bo lo de pho bien va hieu qua nhat 3 - Bộ lô đề là gì? Tổng hợp các bộ lô đề phổ biến và hiệu quả nhất
Chia sẽ đến anh em kinh nghiệm và phương pháp đánh bộ lô đề hiệu quả nhất

Để thắng lợi luôn đạt kết quả cao nhất và tránh được tối đa rủi ro. Anh em lô thủ hãy tính toán thật kỹ số tiền mình chơi và ngày mình nuôi. Anh em xác định nuôi bộ lô đề đó trong bao nhiêu ngày, hãy chuẩn bị số vốn thật đầy đủ để vào tiền đủ khung mình chọn.

Nếu anh em vốn ít, hãy chia nhỏ vốn để thực hiện nuôi. Nếu anh em nhiều vốn thì có thể nâng khung nhằm tạo lợi nhuận cao nhất. 

Nhiều anh em lô thủ đã cho rằng đánh bộ lô đề không hiệu quả ? Nhưng thực tế, bản thân Admin chơi bộ lô đề hơn 2 năm qua luôn đạt lợi nhuận đều đặn hằng tháng.

Nhà cái Typhu88 chúng tôi hi vọng rằng thông tin này sẽ giúp anh em nắm bắt cơ bản về bộ lô đề từ 00 đến 99. Truy cập trang nhà cái chúng tôi để tham khảo những con số may mắn hàng ngày. Chúc anh em may mắn và thắng lớn khi tham gia chơi lô đề tại Typhu88 chúng tôi nhé.

Liên quan đến chúng tôi:
https://typhu88me.tumblr.com/
https://www.facebook.com/typhu788
https://www.linkedin.com/in/typhu88me/
https://www.youtube.com/channel/UCFbiytJvJhD4OCBfyedh9HQ
https://www.pinterest.com/typhu88me
https://twitter.com/typhu88me

Scroll to Top